Tilmeldte
13
Navn Bemærkning 25m fri (lørdag) 25m ryg (lørdag) 50m bryst (lørdag) 50m fly (lørdag) 100m fri (lørdag) 50m fri (søndag) 50m ryg (søndag) 25m bryst (søndag) 25m fly (søndag) 100m medley (søndag) Kørsel fredag Holdleder fredag m. overnatning Holdleder lørdag evt. m overnatning Official lørdag Official søndag Holdleder søndag Kørsel søndag
Albert Pauli Andersen Valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Ikke valgt Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe
Carl Høy Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe
Hjalte Amtorp Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Valgt Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe
Jeppe Blach Damm Ikke valgt Valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe
Johanne Vind Sejr Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe
Katrine Wulf Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe
Lauge Amtorp Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Kan hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe
Magnus Lindberg Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe
Olivia Winum Andersen Valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Ikke valgt Valgt Ikke valgt Valgt Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe
Smilla Stenderup Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe
Sofie Kalsmose Jakobsen Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan hjælpe
Victoria Bille Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Ikke valgt Ikke valgt Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe
William D. Lindberg Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt Ikke valgt Valgt Valgt Ikke valgt Kan hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan ikke hjælpe Kan hjælpe